Spexets höstmöte!

Hösten börjar vara här och det är dags att hålla spexets årsmöte!
I höst kommer alla de stora besluten göras på ett och samma möte,
så därför är det viktigt att så många som möjligt närvarar på mötet!

En ny styrelse ska väljas för inkommande produktion och om styrelse-
arbetet är nåt som du känner att lockar dej så kom med! Vi ska även
välja ny regissör samt en hel del andra funktionärsposter, så det finns
nåt för var och en!

Plats: Oliver’s Inn
Tid: 1.10 kl. 18.00
Vem: Alla!

Nytt spexsstyre

Efter gårdagens vårmöte har följande styrelse trätt till makten:

Johan Pohjanheimo, ordförande
Jonas Birkman, Anna Grönberg, Madeleine Heselius, Anna Klemets, Niklas Smedlund och Filip Westergård.

Blir bra dehee!