Bakgrund

Wasaspexet är en specialförening i Vasa som lyder under Åbo Akademis Studentkår. Föreningen grundades 2001 i kölvattnet av succén Kalevala – kampen om kvarnen, det första studentspexet någonsin i Österbotten.

Wasaspexet börjar bli en etablerad tradition; år 2015 hade Wasaspexet 15 års jubileum och visade upp Herakles-spexet.

År 2020 var det meningen att Wasaspexet skulle fira 20 års jubileum men på grund av rådande situationer blev spexet uppskjutet och till sist valde styrelsen att begrava jubileumsspexet utan att få framföra det. Vi blickar istället hoppfullt framåt mot våren 2022 med ett nytt spex.

Wasaspexet upprätthåller ett livligt samarbete med andra spex. Bland dessa kan nämnas Teknologföreningen, Akademiska spexet i Åbo och Thorax i Helsingfors därtill Lulespexet i Luleå.