Bakgrund

Wasaspexet är en specialförening inom Åbo Akademi i Vasa. Föreningen grundades 2001 i kölvattnet av succén Kalevala – kampen om kvarnen, det första studentspexet någonsin i Österbotten.

Wasaspexet börjar bli en etablerad tradition; år 2015 hade Wasaspexet 15 års jubileum och visade upp Herakles-spexet.

Wasaspexet upprätthåller ett livligt samarbete med andra spex. Bland dessa kan nämnas Teknologföreningen, Akademiska spexet i Åbo och Thorax i Helsingfors därtill Lulespexet i Luleå.