Årsklocka

September – oktober

Årsmöte

En manuschef väljs, en manusgrupp bildas och börjar jobba

Första styrelsemötet med nya styrelsen

November – december

Om möjligt sitz eller annat evenemang

Första manuspresentationen, alternativt andra manuspresentationen + skådisuttagningen

Januari – februari

Eventuellt andra manuspresentationen + skådisuttagning

Skådisgruppen börjar öva

Spexhelgerna börjar

Mars – april

Spexhelger

Premiär + föreställningar

Maj

Föreställningar/turné

Gravöl

Juni, juli – augusti

Sommarlov

Eventuellt sommarträff

Förberedelse inför skolstart